Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@medet.com.tr
 • BEYİN HASARLARI

  TRAVMA & ANEVRİZMADA

  Beyin Damar Tıkanmaları ve Kafa Travmalarında
 • OMURİLİK ZEDELENMESİ

  OMURGA KIRIKLARINA BAĞLI HASARLAR

  Tümör ve Diğer Cerrahiler Sonrası Omurilik Zedelenmesi Tedavisinde
 • SEREBRAL PALSİ (CP)

  BEYİN VE KAS GELİŞİM BOZUKLULARINDA

  Serebral Palsiye Bağlı Gelişen Spastisitenin Tedavisinde
 • BEL FITIKLARINDA

  DÜŞÜK AYAK ( FOOT DROP) SENDROMU

  Cerrahi Öncesi ve Sonrası Omurilik Zedelenmeleri Tedavisinde
 • PERİFERİK SİNİRLER

  PERİFERİK SİNİR ZEDELENMELERİ

  Periferik Sinir Kesileri ve Hasarlarına Bağlı Gelişen Hareket Kayıplarının Tedavisinde
 • BEYİN ZEDELENMESİ

  KAFA TRAVMALARINA BAĞLI HASARLAR

  Kafa Travmalarına Bağlı Gelişen Beyin Hasarları Tedavisinde
 • BEYİN TÜMÖRLERİ

  BEYİN TÜMÖRLERİNE BAĞLI HASARLAR

  Beyin Tümörleri Cerrahisi Sonrası Gelişen Beyin Hasarları Tedavisinde

MENTAMOVE REHABİLİTASYON

SEREBRAL PALSİ (CP) / FELÇ / STROKE / SİNİR SİSTEMİ TEDAVİSİNDE EN DOĞRU BİLİMSEL TEDAVİ YÖNTEMİ

 

Mentamove® "Düşünmek Hareket Etmeye İter" prensibinden yola çıkarak nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir tedavi metodudur. Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) işlevlerini rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanarak, nörolojik sekellerin giderilmesinde, özellikle rehabilitasyonla da gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove® öncelikle bilinçli zihinsel antreman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası harekete geçmeyi sağlar.

Felç beyinde, omurilikte, Periferik Sinirlerde, Kafa Çiftlerinde meydana gelen hasarlar sonrasında ilgili hareket bölgelerinin kullanılamaması sonrası dışarıdan gördüğümüz felç tablosunu ifade eder. Olayın şiddeti kişinin yatak düzeyinde bakıma muhtaç kalması derecesinden hafif bir bozukluğa kadar çok geniş yelpazede seyreder. Felç tablolarının tanımlanması Nöroloji, Beyin Cerrahi ve FTR uzmanlarının görüşleri doğultusunda yapılır.

Felç tablolarının giderilmesi için yapılan çalışmalara ve bireyin hastalanmadan önce yapabildiği faaliyetleri yeniden yapabilmesi konusunda yürütülen çalışma ve tedavi süreçleri "REHABİLİTASYON" olarak bilinir. Rehabilitasyonun dayandığı temel prensip Nöroplastisitedir.

Nöroplastisite, doğuştan gelen bir yeti'dir. Sinir hücrelerinin bir dizi davranışının yeniden öğrenebilme yeteneğidir. Bu yeteneği doğru bir biçimde açığa çıkarmak ve sürdürmek Rehabilitasyonun başarısını getirir.

Mentamove Nöroplastisiteyi erken veya geç dönemde harekete geçirebilen en önemli Rehabilitasyon ajanıdır. Tek başına diğer yöntemlerle kıyaslandığında Mentamove üstün bulunmuştur.

MENTAMOVE® EĞİTİM / SERTİFİKA PROGRAMLARI

 1. KATILIMCI SERTİFİKA PROGRAMLARI

  Katılımcılar için düzenlenecek Mentamove® Bilgilendirme Toplantılarında, Mentamove® Tedavilerindeki gelişmeler, etkiler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Katılımlar için lütfen info@medet.com.tr adresinden e-mail ile kayıt ve program tarihleri hususunda detay bilgi iletişimine geçiniz.

 2. FİZYOTERAPİST EĞİTİM PROGRAMLARI

  Mentamove® Tedavi Metodu uygulayıcıları olabilmek için, Fizyoterapist Eğitim Programlarına katılım, Sertifika program tarihleri ve eğitim konuları hakkında bilgileri info@medet.com.tr adresinden e-mail ile hızlı ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

SEREBRAL PALSİ (CP)

Serebral palsi (SP), diğer adıyla beyin felci, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur.

NÖROPLASTİSİTE

Nöroplastisite terimi 100 yılı aşkın süredir bilinmektedir. 1800'lü yıllarda Pavlov'un fareler ile şartlı refleks olarak tanımlananın Nöroplastisite olduğu son 60 yıldır anlaşılmaya başlamıştır.

FELÇ / STROKE (İNME)

Serebrovasküler hastalık (halk arasında inme/felç olarak bilinir), kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık görülen ölüm sebebidir. Bu hastalık, kan damarlarının patolojik süreci sonucu oluşan her türlü anormalliği belirtmektedir.

OMURİLİK HASARLARI

Omurilik zedelenmelerine bağlı gelişen travmatik sinir hasarlarında hareketlerin yeniden kazanılması mümkündür. Mentamove® ile düzenli rehabilitasyon sonucu olumlu sonuçlar görülmektedir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Brakial Pleksus
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi