Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@medet.com.tr

NÖROPLASTİSİTE NEDİR?

Nöroplastisite terimi aslında 100 yılı aşkın süredir bilinmektedir. 1800'lü yıllarda Pavlov'un fare deneylerinde şartlı refleks olarak ortaya atılan konunun asıl temelinin Nöroplastisite olduğu son 60 yıldır anlaşılmaya başlamıştır. Pavlov'un farelerle yaptığı deneylerde farelerin kafeslerine yiyecek koyarak bir zil sesi ile uyarılar vermekteydi. Fareler zamanla her zil çaldığında yiyecek geldi diye o yöne yönelirler. Daha sonraları Pavlov deneylerine sadece zil çalma ile devam ederek fareleri uyarmış ama yiyecek vermemişti. Ama fareler yine yiyecek geldi diye o yöne yönelmeye devam ettiler. Bu Pavlov'un şartlı refleksi idi. Farelerin içgüdüsel olarak oraya yöneldiklerini ve reflekse zil sesiyle refleks olarak oraya yöneldiklerini ve bir şartlı refleks olduğunu ifade etmişti. Çünkü farelerin iç güdüsel hareket ettiklerini ve bilinç düzeylerinin olmadığını düşünmüştü. Halbuki farelerin her nekadar içgüdüleriyle yiyeceğe doğru hareket etmeleri gözlense de farelerin görme, koklama, sesi algılama ve hafıza merkezleri ilkel de olsa vardı. Bu çok basit gibi anlatılan deney halbuki beyinin korteksi, limbik sistemi, hipokampusu, görme merkezi ve işitme merkezi ile motor merkezleri ile denge merkezleri arasında kombine yürüyen bir karmaşık olaydı. Yani fare de olsa bir bilinçlenme durumu, aç karnını doyurma, kokuyu algılama, işitme ile ilişkilendirme, etki ile tepkiyi kombine yapma ve geliştirme olayı söz konusuydu. Fareler aslında olayın gidişatını basit bir uyarı ile öğrenmişlerdi. Halk arasında bir kişiye kırk defa deli dendiğinde bu kişi zaman içinde kendini deli zannetmeye başlar diye bir espiri vardır. Gerçekten de bir çocuğu tembelsin, yapamazsın, sen bilemezsin diye sürekli sıkıştırdığınzda ve baskı altında tuttuğunuzda o çocuk kendisini basit şeylerde bile ben bilmem ki, ben yapamam, ben değersizim gibi sorunlarla boğuşmaya başlar. Bazı insanlarda doğuştan kollarda kısalık ve ellerde küçüklük vardır (bu olgulara fokomelia denir). Bu kişiler zaman içinde elleri yerine ayakları ile birçok işi yamaya başlarlar. Bu hatta saat tamirine kadar varabilir. Ayakları ile yemek yerler, ayaklarını el gibi kullanmaya çalışırlar.

Görme engelliler hiç görmedikleri nesneleri çıkan seslere göre gayet net bir şekilde tanıyabilmektedirler. Parmak uçları ile okuyabilmektedirler. İşitme engelliler ise dudak hareketlerini okuyabilirler, görme yeteneklerini arttırabilirler. Bütün bunlar basit bir şekilde olmamaktadır. Doğru eğitim, ciddi çalışma çabaları ile olmaktadır. Bu yeteneklerin gelişmesi nöroplastisite dediğimiz sinir sisteminin gelişmesi ve öğrenme yeteneklerinin kalıcı hale gelmesi sayesinde oluşmaktadır. Nöroplastisite her eylem için bir grup nöron grubunun birlikte hareket etmeye programlanması, bu işlemleri kalıcı hale getirme yeteneklerini geliştirmesi olayıdır. Hasarlı beyin ve sinir sisteminde de kalan rezervlerin bu şekilde geliştirilmesi söz konusudur. Nöroplastisite sadece depresyon gibi psikiatrik bozuklukları izah etmede kullanılan bir olgu değildir.

MENTAMOVE KISA BİLGİLER

Serebral Palsi (CP) tedavisinde, spastisitenin önlenmesinde ve çözülmesinde büyük katkı sağlamaktadır.
Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanmasında en büyük etkisi Beyin üzerindedir.
Herpes Simplex Sinir hasarında erken dönemde Mentamove ile tedavi olunabilmektedir.
Soğuk havalara bağlı gelişen yüz felçlerinde (fasial paralizi) hızlı çözüm bulabilirsiniz.
Kafa travmalarında beyin hasarlarına bağlı gelişen felçlerin tedavisinde etkilidir.
Beyin üzerinde Mentamove' un etkisi Radyolojik olarak 2004 yılında gösterilmiştir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Brakial Pleksus
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi