Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@medet.com.tr

OMURİLİK HASARLARI

Omurilik hasarının tedavisindeki gelişmeler son birkaç yılda omurilik hasarı görmüş hastalarının yaşam kalitesi, daha iyi tedavilerle ve daha ayrıntılı rehabilitasyon ile belirgin bir biçimde ileriye götürülmüştür. Yaralanmadan kısa bir müddet sonra hastaların rehabilitasyon programına tabi tutulmaları gerektiğinden, başlangıçtan başlayarak ftr uzmanları tarafından üstlenilmektedir. Fizik tedavi uzmanları, omurilik zarar görmüş hastaların uzun vadede hangi sorunlarla karşılaşacaklarını bildiklerinden, hastaların ilk ve esas doktoru olma görevini sürdürürler. Tıp teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, geliştirilen rehabilitasyon teknikleri başında sinir sistemi üzerinde etkili olması öngürülmektedir. Önümüzdeki yıllarda, bazı fiziksel engelleri kolay aşabilen ve basamakları çıkabilen sandalyeler üretilecektir. Sesle çalışabilen bilgisayar teknolojisi, yüksek seviyeli omurilik hasarı olan hastaların iletişim ve ev düzenini kontrol etmelerine yardım eder. Koşu bandı yardımlı yürüme de hastaların daha erken hareketlenmeleri konusunda umut verici görünmektedir. Yürümenin koşu bandı ve bireysel egzersizlerle çok sayıda tekrarlanması ile, hastanın adım atma mekanizmasını tekrar öğrenebileceği ve yürüyebileceği varsayılmaktadır.

Yeni uyarımlar yeni elektro stimülasyon cihazları vücuda tatbik edilerek, el işlevlerinin bir kısmı geri kazandırılabilir. Farklı bölgelere elektro stimilasyon uygulama ile mesane ve bağırsak işlevleri kontrol altına alınabilir. Bu aletlerin yardımı ile bazı hastaların solunum cihazlarından kurtulma imkanı da olabilir. Daha iyi ilaçlar, on sene öncesine kadar, mesane ve bağırsak enfeksiyonları önemli sorunlara ve kayıplara yol açmaktaydı. Bu sorunların daha iyi anlaşılması ve daha etkili ilaçların kullanılması ile bundan böyle, omuriliği zarar görmüş hastalardaki mesane enfeksiyonu ve bunun komplikasyonları diğer hasta guruplarından değişik değildir. Yaralanmanın derhal peşinden kortikosteroid kullanımının, hasarın daha az olacağını sağladığına dair araştırmalar vardır.

MENTAMOVE KISA BİLGİLER

Serebral Palsi (CP) tedavisinde, spastisitenin önlenmesinde ve çözülmesinde büyük katkı sağlamaktadır.
Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanmasında en büyük etkisi Beyin üzerindedir.
Herpes Simplex Sinir hasarında erken dönemde Mentamove ile tedavi olunabilmektedir.
Soğuk havalara bağlı gelişen yüz felçlerinde (fasial paralizi) hızlı çözüm bulabilirsiniz.
Kafa travmalarında beyin hasarlarına bağlı gelişen felçlerin tedavisinde etkilidir.
Beyin üzerinde Mentamove' un etkisi Radyolojik olarak 2004 yılında gösterilmiştir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Brakial Pleksus
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi