Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@medet.com.tr

SEREBRAL PALSİ (CP) NEDİR?

Cerebral Palsi çocuklu veya erken çocukluk çağında meydana gelen beyin zedelenmesi sonrası görülen nörolojik tabloyu izah etmek için kullanılan geniş anlamlı bir terimdir. Belli bir hastalığı tarif etmez. Beyindeki tüm hasar yapıcı nedenler veya hastalıklar sonuçta bir araz bırakır. Bu arazlar yeni doğan döneminden ölünceye kadar aynı özelliklerini korurlar. Dolayısıyla serebral palsi doğrudan bir beyin hasarı olduğunu ifade eder. Nörolojik sekelin şekli, büyüklüğü, şiddeti, süresi veya fonksiyonu hakkında bilgi vermez. Lokal bir tanım değil, genel bir tanımdır. Yetişkinlerde de meydana gelen beyin hasarlarından sonra  içinde spastisite gelişir. Bu spastisite illa ki çocukluktan kalması gerekmez.

Beyinde ne tür hasar formu olursa olsun, belirli metodolojiler doğrultusunda kısmi veya tam olarak tedavi edilebilir. Metodun doğruluğu, uygulama sırası, aşamaları ve beklentilerin en düzeyde karşılanması amacıyla süresi belirsiz bir procesi kapsar.

Serebral Palsi olgularında mentamove’un kullanımı konusunda en küçük yaştaki hastamız 3,5 yaşındadır. En uzun dönem Serebral Palsi sekelleri taşıyan hastamız 40 yaşındadır (6 yaşından itibaren). Daha yakından anlamak için linkleri takip ediniz.

 

MENTAMOVE KISA BİLGİLER

Serebral Palsi (CP) tedavisinde, spastisitenin önlenmesinde ve çözülmesinde büyük katkı sağlamaktadır.
Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanmasında en büyük etkisi Beyin üzerindedir.
Herpes Simplex Sinir hasarında erken dönemde Mentamove ile tedavi olunabilmektedir.
Soğuk havalara bağlı gelişen yüz felçlerinde (fasial paralizi) hızlı çözüm bulabilirsiniz.
Kafa travmalarında beyin hasarlarına bağlı gelişen felçlerin tedavisinde etkilidir.
Beyin üzerinde Mentamove' un etkisi Radyolojik olarak 2004 yılında gösterilmiştir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Brakial Pleksus
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi